Liên hệ

Thông tin người liên hệ
Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung
Email: haoleminh@yahoo.com
Số di động: 0936551359
Số cố định:
Chat Yahoo:
Chat Skype:
Làm việc tại phòng:
Công việc:
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Lĩnh Nam - Hoàng Mai
Thông tin liên hệ với công ty
Chat với gian hàng
;